Łatwe przedłużenie długości najmu

Chcąc przedłużyć okres najmu, konieczne będzie powiadomienie Wynajmującego co najmniej 24h przed faktycznym zakończeniem obowiązującej umowy najmu