Minimum formalności

Do zawarcia umowy najmu będzie potrzebny jedynie ważny dokument prawa jazdy oraz ważny dowód osobisty lub paszport